dynamische simulatie

Door middel van dynamische simulaties kan het energetisch gedrag van een gebouw gesimuleerd worden in conceptfase.  We houden hierbij onder andere rekening met het effectieve gebruik, de comfortverwachtingen, de HVAC-installatie en het gedrag van de gebruikers. Deze energiesimulatie kan het toekomstig energieverbruik en het bereikte binnencomfort berekenen.

Het behalen van een goed thermisch comfort in energiezuinige gebouwen is een ingewikkelde materie. Reeds van bij de ontwerpfase kan ROBUUST door middel van een gespecialiseerde software een dynamische simulatie uitvoeren van het zomercomfort in het volledige project. Deze methodiek laat toe om met passieve en/of energiezuinige technieken voldoende koeling te realiseren voor een aangenaam zomercomfort.

ROBUUST doet dit niet uitsluitend voor nieuw te bouwen projecten, maar ook om de thermische gevolgimpact van energiebesparende maatregelen te kunnen begroten.

In het Brusselse Gewest ontvangt men een premie van 50% (na goedkeuring dossier) indien men een energieontwerpstudie laat uitvoeren .