boom

Architectuur

De woning wordt gebouwd volgens de principe van het passiefhuisconcept. De woning telt aan de straatzijde drie bouwlagen (één ondergrondse / twee bovengrondse) en een dakverdieping. Hiermee wordt het gabariet van de woning waar tegenaan wordt gebouwd volledig overgenomen en gerespecteerd.

De woning wordt afgewerkt met donkerrode steenstrips. Het hellende dak is van de woning is antrhaciet afgewerkt. De rest van de daken worden groendaken. De woning heeft een ingang ‘achteraan’ via het talud in Noeveren.

Het gelijkvloers wordt ingericht als een op zichzelfstaand loft met eigen open slaapvertrek. Op deze verdieping wordt buiten de woning een ingesloten tuin aangelegd. De dakplaat achter het hoofdvolume wordt opgeplooid zodat meer passieve zonnewinsten kunnen worden gecapteerd in de leefruimte.

Het straatniveau bestaat uit twee flexibele kamers die zowel tot de loft op het gelijkvloers, als tot de bovenliggende kangoeroewoning kunnen behoren. Het gabarit van de buurwoning in de Nielsestraat wordt gevolgd. Hierdoor past dit volume in het straatbeeld in. Het lagergelegen deel is quasi niet zichtbaar vanuit de straat.

Technieken

De woning wordt volledig mechanisch geventileerd. Door middel van een balansventilatie met hoog rendementswarmtewisselaar wordt de woning op constante temperatuur gehouden. Een warmtepompboiler staat in voor de productie van sanitair warm water.

Het afvalwater dat wordt geproduceerd op niveau van de laagst gelegen bouwlaag wordt mechanisch opgepompt tot boven het niveau van de straatriolering in de Nielsestraat om zo gravitair in de openbare riolering te lozen.

Het regenwater van de daken, met uitzondering van het voorste deel van het zadeldak, wordt opgevangen in een regenwaterput. Op het hellende dak worden aan de achtergevel zonnepanelen voorzien.