Bernadette Breed Gebouw

ROBUUST is geselecteerd als ontwerper voor de uitbreiding van een nieuw op te richten brede gebouw met school en jongerenwerking in Sint-Bernadette Oostakker.

De school bestaat gedeeltelijk uit een bestaand, waardevol baksteengebouw dat door de Stad Gent gerenoveerd en ingericht wordt. Het andere deel is een nieuw op te richten gebouw dat de kleuterklassen, de buitenschoolse kinderopvang, een sporthal en verschillende vzw’s met jongerenwerking herbergt. Dit gedeelte zal ontworpen worden door ROBUUST. De heraanleg van de school situeert zich in een breder masterplan met parkaanleg.

Een inspirerende opdracht op een inspirerende site!