Begin 2008 werd er met het project ‘Energiebewust Architect’ gestart. Doelstelling was op korte termijn een lijst van architecten te vormen met interesse en know how op het gebied van energiezuinig bouwen.

Hoewel onze referentieprojecten al dateren van 2007, zijn we er pas nu toe gekomen ons te registreren als energiebewust architect.

Meer info over het project en ons profiel vind je hier.