Na Lieselotte, is er nu ook Eno! Onze nieuwe stagair ir.architect. Wij wensen hem veel succes.