d’Olieslagerij

De olieslagerij Van Pottelberghe in Wachtebeke, is een al een heel oud pand. Het staat op de inventaris bouwkundig erfgoed, maar is geen beschermd monument. Concreet wil dit zeggen dat je niet gelijk welke aanpassing aan het gebouw mag doen, maar steeds met respect voor het bestaande gebouw moet handelen. Echter mag je wel hedendaagse toevoegingen en aanpassingen aan het bouwwerk doen.

Het bestaande stalen schrijnwerk (of wat er van overbleef) werd vervangen door nieuw thermisch onderbroken stalen schrijnwerk. Op plekken waar de bestaande verdeling gekend was, is deze behouden in de nieuwe raamgehelen. Op de plekken waar er enkel nog houten luiken aanwezig waren, is in een gelijkaardige ritmering gespeeld met de onderverdelingen. Op zoek naar een passende herinterpretatie van de ramen.

Ook in het interieur is diezelfde visie aangehouden. Wat in goede staat is, is maximaal behouden en zichtbaar gelaten. Wat nieuw is, is bewust nieuw én strak. Alle nieuwe materialen zijn op een circulaire manier aangebracht (met uitzondering van de nieuwe betonnen tussenvloer ifv brandcompartimentering en akoestiek). Alle nieuwe materialen zijn gekozen op basis van hun ecologie: houtwolisolatie, houten volhouten vloerafwerkingen, houten trapen, gipsvezelplaten… Waar kon is gebruik gemaakt van tweedekansmaterialen of overstockmaterialen. Niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de ecologie van het project.

Alle technieken werden vernieuwd. Er is regenwaterrecuperatie voorzien voor de toiletspoeling en buitenkranen. De verwarming gebeurt met een lucht-lucht warmtepomp, die snel kan anticiperen op de sterk wisselende warmtevraag van een vakantiewoning. Voor extra comfort en beleving is in de zithoek een vrijstaande houtkachel voorzien.

De site is hemelwaterneutraal met enkel een avontuurlijke wadi in de eigen tuin en geen overstort meer naar de riolering.

 

Foto’s door Michiel Vergauwe.