RANST

ROBUUST NUarchitectuur Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck

Winnaar van de opdracht ‘dienstverleningscentrum Zevenbergen’. In samenwerking met NU architectuuratelier en Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck.

Rol van ROBUUST

Wij bewaren de duurzaamheid van het totaalconcept. Zowel op niveau van het masterplan: hemelwaterneutraliteit, weinig grondverzet, duurzame terreininrichting,…
Als op niveau van de woningen zelf. Zo wordt er een passieve buitenschil met goede isolatie en luchtdichtheid voorzien. Voor de verwarming kozen we voor vloerverwarming op lage temperatuur gevoed door een warmtepomp. Het regenwater wordt van de hellende daken gerecupereerd als spoelwater voor de toiletten, maar ook als basis voor de wasmachines. Op die manier zal het water- en gasverbruik op de site drastisch afnemen, ook al neemt de totale capaciteit toe.

Over het dienstverleningscentrum Zevenbergen:

Nabij het eikenbos bevindt zich het dienstverleningscentrum. Die biedt opvangmogelijkheden aan personen met een ernstige of diep mentale handicap, meestal gecombineerd met bijkomende beperkingen. De bestaande woontypologie was eerder institutioneel en sloot niet meer aan bij de visie over zorgverlening vandaag de dag. Wij willen met een positieve blik kijken naar de mogelijkheden van de bewoners en gingen op zoek naar een aangepaste typologie. Er wordt een leef- en/of woonsituatie aangeboden, die aangepast is aan de specifieke leefwereld van hun handicap. We spreken over kwaliteiten zoals licht, ruimte, verbondenheid met de omgeving, een beleving creëren voor bewoner en de verzorgers.

Samen met de betrokken architectenkantoren werd een hedendaags collectief woonconcept ontworpen voor deze zeer specifieke doelgroep. We herdachten de woontypologie, ook wordt rekening gehouden met de nabije woonomgeving en samenleving. Dit doen we door ook een studie te maken over de inrichting van de open ruimte die het wonen en de verbinding met de omwonende maakt.