duurzame wijken

Donald is extern expert in het lerend netwerk Duurzame Wijken dat het VIBE in het kader van de transitiearena Duurzaam Wonen & Bouwen (kortweg DuWoBo). Dit netwerk organiseert klankbordgroepen. In die klankbordgroepen komen experts, betrokkenen bij wijkontwikkeling en actief geïnteresseerden samen om concrete projecten te bespreken, om te leren van goede voorbeelden, projecten te bezoeken en samen werkbare oplossingen te formuleren voor knelpunten. Deze klankbordgroepen worden een ontmoetingsplek voor iedereen die probeert grenzen te verleggen in de richting van een duurzame wijk-, stads- of dorpsontwikkeling.

In diezelfde periode krijgen vooruitstrevende wijkprojecten een ‘begeleiding op maat’. Donald en collega-experts nemen de projecten onder de loep en lopen een tijd mee in het proces.

Donald zijn expertise binnen dit lerend netwerk is: energiebeheer, collectieve energiesystemen en -technieken, waterbeheer, duurzaam grondstoffengebruik, duurzaam ruimtegebruik en projectmanagement.