Jeugdlokalen Hertsberge

INPLANTING

Het behoud van de bestaande gebouwen definieerde grotendeels de locatie van de nieuwbouw. In ons ontwerp is een centraal doorzicht vanaf de Wingensestraat naar het achterliggend speelplein het uitgangspunt. Op die manier ontstaat een duidelijke verbinding met het centraal verhard speelplein en de aangelegde speeltuin achterliggend. Er blijft ook een visuele connectie met pastorij, en een toekomstige verbinding met kerk  is eenvoudig te realiseren.

We hebben wel extra aandacht gehad voor de oriëntatie van het gebouw bij de inplanting.

  • Er zijn ruime dakvlakken naar het zuiden voor PV-panelen
  • Elke zuidgerichte gevel is voorzien een luifel/oversteek die als natuurlijke zonwering dient.
  • Alle daklichten zijn gericht naar het noorden en zorgen voor diffuus natuurlijk licht in de zaal
    (een duidelijk gemis in de huidige zaal en een grote besparing in energieverbruik voor verlichting)
  • De westgevel is voorzien van brede lamellen die het doorzicht naar binnen beperken maar die vooral ook de laagstaande zon buiten houden.

CIRCULAIR GEBOUW MET DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK

De vloerplaat wordt voorzien in beton, al dan niet rechtstreeks gepolierd in sommige ruimtes. Alle muren zijn voorzien in metselwerk van gebakken klei. De massieve basis is misschien niet de meest circulaire materiaalkeuze, maar is op vlak van akoestiek, stabiliteit en robuustheid/stootvastheid de meest rationele keuze. Een duurzaam gebouw is immers ook een gebouw dat lang meegaat in de tijd.
Zowel de platte als hellende daken zijn opgebouwd uit een slanke houten structuur. Het dak draag ook letterlijk de architectuur van dit gebouw. Het repetitief karakter brengt eenvoud en rust in het gevelbeeld, maar ook in de binnenruimtes. Deze structuur is dankzij zijn repetitie en eenvoudige detaillering goedkoop. Omdat we zeer beperkt gebruik maken van zware materialen is de thermische inertie van ons gebouw laag en kunnen de ruimtes sneller, en met minder energie opgewarmd  worden. Perfect voor ruimtes met dergelijk flexibel kort gebruik. Ook in de zomer zullen ze, eens fel opgewarmd in de zomerzon, s avonds met een paar openstaande ramen erg snel terug afkoelen.
Zowel de open als de gesloten geveldelen worden afgewerkt met verticale houten latten. Dit levert een subtiel beeld op: geïntegreerd in de omgeving, met 100% natuurlijke materialen.
De beperkte oppervlaktes platte daken zijn voorzien als extensieve groendaken en dragen op die manier bij aan de begroeiing en biodiversiteit van de omgeving. Het merendeel van de daken is hellend. Dit levert enerzijds een ademende constructie op met louter circulaire materialen (geen bitumen) met PV-panelen. Anderzijds hebben we op deze manier een groot aandeel zuidgeoriënteerde dakoppervlakte voor PV-panelen.