kyotopark

Op de gronden van het vroegere transportbedrijf Cools aan de Torhoutsesteenweg wou Merrit Real Estate binnenkort het Kyoto park realiseren. Het Kyoto Park moest in Brugge de groenste wijk van Vlaanderen worden.

ROBUUST zorgde in dit project voor advies bij ontwerp en bouwaanvraag. De woning zouden allemaal passief opgericht worden en voorzien zijn van een collectief systeem van zonnecollectoren voor warm water en zonnepanelen zullen zorgen voor elektriciteit. De bedoeling was volledig CO2-neutraal te bouwen en te wonen.

Dit project is helaas nooit in uitvoering gegaan.