Medisch Industrieel Labo

Het Medisch Technisch labo zal onderdak bieden aan onderzoeksgroepen van VUB, Green Energy Park vzw en innovatieve bedrijven rond medische toepassingen. Hiervoor ontwerpen wij een flexibel, multifunctioneel, aanpasbaar en breed inzetbaar gebouw.

De sokkel van het gebouw biedt flexibele onderzoeksruimten met lokaal een dubbel vrije hoogte van de opstelling van testen, proeven, onderzoek, eerste lijn productieomgevingen, … . Het mezzanineniveau (eerste verdieping) die hierop aansluit zal gebruikt worden door de VUB voor de huisvesting van bestaande en nieuwe onderzoeksgroepen. De tweede verdieping vormt in het gebouw een tweede maaiveld in het gebouw, ingericht als daktuin met volwaardige bomen en struiken. Dit niveau is door een uitnodigende trappenpartij direct verbonden met de begane grond. De buitenruimte vormt via een centraal atrium, een belangrijk onderdeel van de beleving van dit gebouw.

Het centrale atrium van het gebouw vormt het kloppende hart. Alle bovenliggende verdiepingen (derde, vierde, vijfde en zesde) zijn opgevat met een aangepast draagvermogen én een grotere verdiepingshoogte om onderdak te bieden aan onderzoeksgroepen met bijhorende laboratoria. Alle verdiepingen zijn flexibel en modulair op deelbaar in kleinere onafhankelijk van elkaar functionerende modules. De opdeel van de modules is flexibel aanpasbaar in de tijd. De zevende verdieping is een volledig technisch verdiep.

De beglazing van de buitengevels is beschaduwd door de sterk uitstekende vinnen, bekleed met fotovoltaïsche zonnepanelen. Een vrij zicht naar buiten is hierdoor wel steeds mogelijk. De zonnepanelen op de verticale vinnen zijn bronskleurig net als de metaalbekleding van de vinnen. Ze zijn deels naar het zuidoosten en deels naar het zuidwesten gekeerd. Hierdoor ontstaat een meer gelijkmatige spreiding van elektriciteitsproductie. Het dak van de technisch lokalen is nog voorzien van extra zonnepanelen.

Onder het gebouw bevinden zich twee parkeerverdiepingen.