energiescan

ROBUUST kan particulieren of bedrijven die dit wensen een individuele energiedoorlichting aanbieden. De scan start met een analyse van de facturen van het energieverbruik. Hieruit zijn reeds een aantal interessante gegevens af te leiden : is de prijs die u voor elektriciteit, gas of stookolie betaalt marktconform? Is het volledige verbruik en vermogen wel te verklaren? Zijn er vermogenpieken of sluipverbruiken die vermeden kunnen worden?

Daarnaast worden de technische installaties aan een eerste kritische inspectie onderworpen: is de gebruikte technologie nog up-to-date? Zijn de gebruikte vermogens correct? Welke investeringen zijn er mogelijk?

COURANTE TECHNIEKEN DIE AAN BOD KOMEN

  • De verlichtingsinstallatie : is een vervanging door armaturen met elektronische ballasten rendabel?
  • De verwarmingsinstallatie : dient u aan een vervanging van de ketel door een condensatieketel te denken? Is de sturing van de verwarming logisch? Of dient u zelfs de wijze van verwarmen te herzien?
  • Isolatie : brengt extra dakisolatie op? Is dubbel glas vervangen rendabel?
  • Perslucht : is de overstap naar een frequentiegestuurde compressor interessant? Is de aanzuiglucht niet te warm of is de luchtdruk niet te hoog voor de toepassing?
  • Koeling : wordt er efficiënt gekoeld? Hoe lang kan ik nog met de huidige koelmiddelen verder werken?
  • Elektromotoren: Wat is de terugbetalingstermijn van een hoogrendementsmotor.
  • Hernieuwbare energie : heeft u genoeg afvalhout om een houtketel te overwegen?

Na een energiescan heeft u een duidelijk beeld van waar de prioriteiten dienen te liggen wanneer er beslist wordt om het energieverbruik aan te pakken (en van wat er haalbaar kan zijn).

WAT MAG U VAN ZO’N SCAN VERWACHTEN?

Een eerste schatting van mogelijke besparingen, hun investeringskosten en mogelijke subsidies. Hierdoor krijgt u een beeld van het rendement van potentiële energiebesparende ingrepen.