EPB

Bij alle nieuwbouw- en verbouwingsprojecten moet voldaan worden aan de Vlaamse EPB-regelgeving. Deze regelgeving legt eisen op voor isolatie, ventilatie, verwarming, hernieuwbare energie… van gebouwen. Wij rekenen uw project na met de erkende EPB-software en controleren of de eisen gehaald worden. Indien nodig stellen wij enkele maatregelenpakketten voor om het project op een haalbare, budgetvriendelijke manier te laten voldoen aan de eisen.

Dit voor zowel kleinere, residentiële projecten, als grotere gebouwen.

Meer informatie over de EPB-regelgeving vind u op de website van het VEA.