haalbaarheidsstudie

Er zijn enerzijds de verplichte haalbaarheidsstudies in het kader van de EPB-regelgeving in Vlaanderen en Wallonië. Zoals wordt opgelegd door de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen, voorziet het besluit in een verplichte haalbaarheidsstudie voor nieuwe gebouwen groter dan 1000 m². In het Brussels Gewest is dit eveneens verplicht voor zware renovaties > 5000 m². Voor nieuwe gebouwen > 10.000 m² dient in Brussel verplicht een geïntegreerde haalbaarheidsstudie (energieontwerpstudie / dynamische simulatie) uitgevoerd te worden. De te onderzoeken technieken werden zodanig geselecteerd dat de kans heel groot is dat de toepassing effectief haalbaar is.

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om de studie al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn. De haalbaarheidsstudie moet via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het Vlaamse Energieagentschap binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. De haalbaarheidsstudie dient ondertekend te worden door de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie en door de bouwheer, en dient door de bouwheer 3 jaar bijgehouden te worden.

Om een behoorlijke haalbaarheidsstudie te kunnen uitvoeren, is een grondige kennis van gebouwen en hun alternatieve energietechnieken vereist. ROBUUST heeft hiervoor alle specifieke kennis in huis.

Anderzijds zijn doet ROBUUST ook haalbaarheidsstudie die buiten de verplichte wetgeving vallen. Een energiescan evalueerde een energiebesparende maatregel zeer positief, maar u twijfelt aan de technische haalbaarheid? U twijfelt om een innovatieve techniek in uw bestaande of nog op te richten gebouw? U wil uw restwarmte valoriseren voor gebouwen in de omgeving? Uw dak vol zonnepanelen leggen? Zonnewarmte in uw productieproces toepassen? ROBUUST maakte voor elk van bovenstaande vragen reeds een detailstudie op maat. Ook de technische en financiële haalbaarheid van uw project, vragen of ideeën brengen wij graag in kaart.