project management

ROBUUST kan uw meest complexe vastgoed- en bouwprojecten begeleiden, met oog voor detail én voor uw doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit, timing en budget. Als onafhankelijke partner in het projectteam verdedigen wij te allen tijde uw belangen.

Onze coördinerende rol vertaalt zich tijdens elke projectfase in een geïntegreerde aanpak: vanaf het definiëren van het programma over de ontwerpfase en de uitvoering der werken tot en met de ingebruikname en het exploiteren van het gebouw.

ROBUUST gaat uit van een lange termijn benadering. Dit impliceert dat niet enkel de investeringskosten, maar ook de onderhouds-, energie- en gebruikskosten worden meegenomen in onze analyses. De kwantificering van terugverdieneffecten van duurzame maatregelen, in het bijzonder van energiebesparende investeringen, maakt deel uit van LifeCycle Cost optimalisatie.