PHPP

Met een jarenlange ervaring in het ontwerp en de certificatie van passiefwoningen, hebben reeds veel van onze projecten een certificaat op zak. Wij doen deze certificatie echter niet uitsluitend voor onze eigen architectuurprojecten, maar ook als externe consultant.

Van bij de start van een  project dat moet voldoen aan de eisen voor lage-energie, passief of nulenergie, moet een studie opgemaakt worden volgens de rekenmethodes van het Passiefhuisplatform. Dit gebeurt met behulp van de erkende PHPP-software. Een eerste berekening gebeurt best al bij voorontwerp, waarna blijkt welke maatregelen nodig zijn om uw project te laten voldoen aan deze eisen. Na het aanleveren van deze adviezen voor uitvoering, wordt een tweede en een derde controleberekening gedaan voor respectievelijk bouwaanvraag én aanbesteding. Enkel zo zijn we zeker dat een project ook werkelijke passief opgeleverd kan worden.

ROBUUST heeft de nodige ervaring om u te kunnen bijstaan met raad en daad voor residentiële, maar ook voor grotere, tertaire projecten.

Meer informatie over passief bouwen vind u op de website van het Passiefhuisplatform.

Kijk hier naar al onze passieve projecten.