stabiliteit

ROBUUST kan instaan voor de studie van allerhande type structuren: staal, beton, hout… Er wordt steeds gestreefd naar een optimale structuur, zowel wat betref ruimtelijkheid, investering  als duurzaam materiaalgebruik.

In onze eigen architectuurprojecten verzorgen we de stabiliteitsstudie van schetsontwerp tot werfcontrole. Wij kunnen dit uiteraard ook voor uw project doen.