MOZAIEK

Architectuur

De woning is gebouwd op een perceel van ongeveer 15.000 m², waarvan 500 m² ingekleurd als woongebied. De rest van het terrein is natuurgebied met een bescherming van de huidige vegetatie net als alle onbebouwde percelen die zich voor de woning bevinden en dit op nauwelijks 150 m van de dorpskern.

Structuur

De woning bestaat uit een dragende staalstructuur geplaatst op een ter plaatse gestorte betonkuip. De staalstructuur werd vervolgens ingevuld met geprefabriceerde houten panelen.
Op dit eenvoudig rechthoekig basisvolume werd aan de buitenzijde een luchtdichte folie aangebracht lopende van bandraam aan de ene zijde over het dak naar het bandraam aan de andere zijde. Op deze manier kon het aantal voegen tussen de verschillende banen tot een minimum gereduceerd en de kwaliteit van de aangebrachte dichting maximaal gegarandeerd worden. Alle aansluitingen tussen dichtingsbanen onderling, beglazing – wand, wand-dak, beglazing, ondergrondse wand met speciale tapes zorgvuldig afgedicht.

Technieken

Door de centrale inplanting van de technische ruimte in de woning (onmiddellijk naast de badkamer) en het split-level vloersysteem zijn verdeelleidingen van warm tapwater sterk in lengte gereduceerd. Het warm water wordt geproduceerd door een warmtepomp, gekoppeld op de afvoerlucht van de ventilatie. De verse toevoerlucht van de ventilatie wordt gepreconditioneerd door een grondbuis. Wasmachine en vaatwas worden rechtstreeks met warm water gevoed zodat de elektrische weerstanden in deze huishoudtoestellen minimaal worden aangesproken. Vaatwas is bovendien uitgerust met optische sensoren om het waterverbruik af te stemmen op de vuiltegraad van de vaat.